O Paralelnej Polis Košice

Paralelná Polis Košice: ostrov slobody a nezávislosti.

Kto sme?

Sme kolektív ľudí, ktorí chcú žiť v slobodnejšom a otvorenejšom svete. Hľadáme spôsoby a technológie (Bitcoin, blockchain, reputačné systémy a decentralizované technológie), ktoré nám otvárajú možnosti, zjednodušujú bežné procesy a odstraňujú bariéry. V Paralelnej Polis Košice chceme vytvoriť prostredie zamerané na vzdelávanie, diskusiu, objavovanie a tvorenie lepších systémov pre naše okolie - teba, nás, firmy, jednotlivcov - všetkých, ktorí majú záujem fungovať slobodnejšie a nezávislejšie. Zameriavame sa na experimentovanie a aplikáciu kryptomien a spojených technológií do bežného života.

Dnešné technológie a ich exponenciálny rozvoj priniesli veľké výhody ako pre jednotlivcov, tak pre firmy, ktoré sa týkajú hlavne väčšej slobody a otvorenosti, rýchlejších transakcií, nižších poplatkov, decentralizácie. No tieto sú pre väčšinu ľudí ešte neznáme. Naším cieľom je ich priblížiť, vysvetliť a pomôcť uplatniť v praxi. Máme ambíciu byť experimentátormi a inovátormi v týchto perspektívnych oblastiach.

Inšpirovali sme sa tímom Paralelnej Polis v Bratislave a Paralelní Polis v Prahe a týmto chceme túto myšlienku naším spôsobom priblížiť aj Košiciam a okoliu.

Filozofia / Vízia

Našou víziou je svet, v ktorom majú ľudia možnosť odlúčiť sa od štátu a žiť v slobodnej spoločnosti. Vytvorenie priestoru, kde bude mať každý možnosť sa informovať, vzdelávať, rozvíjať a posúvať seba či svoj biznis vopred prostredníctvom nových technológií, kryptomien, slobodnejšej spoločnosti a podmienok pre prácu, podnikanie či kariéru.

Ako našu víziu realizujeme?

Našou hlavnou činnosťou je vzdelávanie a pomoc pri adopcii kryptomien a spojených technológií, ktoré umožnia slobodnejšie fungovanie jednotlivca aj spoločnosti ako takej. Našu víziu realizujeme prostredníctvom:

  • Prednášok - u nás, u vás
  • Technickej podpory - zájdi k nám a radi vysvetlíme ako môžu kryptomeny / blockchain pomôcť tvojmu projektu či biznisu
  • Spolupráce - umožňujeme tvorivcom a podnikavcom realizovať či vyskúšať svoje nápady, pomáhame s ich aplikáciou alebo s adopciou existujúcich technológií

Hodnoty

Sloboda je základná hodnota Paralelnej Polis, voluntarizmus, vzdelávanie (sa), aktívnosť/produkcia, kreativita/rast, otvorenosť, výsledky - naše akcie nemusia byť dokonalé. Podstatné je, aby boli. Lepšie spraviť niečo s chybami, ako to nespraviť vôbec. Sme si vedomí toho, že kde sa robí, tam lietajú triesky. Chyby sú súčasťou života a základom učenia sa. Prijímame ich s pokorou, nebojíme sa ich robiť. Preto ak niekto z nás spraví chybu pri tvorbe, nekritizujeme, ale pomáhame chybu napraviť a tak spolu rásť.

Uznávame len prirodzené autority, ktoré prirodzene vzniknú na základe odvedenej roboty, dodržaného slova a bežných interakcií. Očakávame pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu medzi členmi, rešpektujeme sa navzájom, počúvame sa. Sme ludia, takže konflikty prirodzene vznikajú, avšak našim cieľom je sa ich naučiť konštruktívne riešiť a nenechať ego vyhrať nad rozumom a srdcom!