Kritériá dobrého článku (nielen) pre Paralelnú Polis Košice

, Lukas Cech

Chceme písať čo najinformatívnejšie články, ktoré sú zároveň prehľadné, držia sa našich hodnôt a takisto fungujú z hľadiska SEO. Nie najľahší cieľ! No s trochou štruktúry sa to dá dosiahnuť. Každý článok zverejnený na našom blogu sa musí držať minimálne bodov uvedených nižšie.

Zdieľame ich tu nielen preto, aby sme tento zoznam mali stále po ruke, ale takisto z presvedčenia, že je to užitočný checklist nielen pre naše články. Ak pomôže niekomu písať lepšie alebo získať vyššie pozície vo vyhľadávačoch, účel splnený :). Týka sa to hlavne druhej sekcie "Nastavenie, formátovanie, štylistika".

Filozofia, tón článkov

 1. Zakladáme si na transparentnosti a slobode a takto aj píšeme

  • Preto aj každý článok musí pravdivo popisovať každú tému, bez prikrášľovania či zatajovania údajov a faktov, ktoré sa nehodia. Ak niečo odporúčame, tak to musí sedieť s našou filozofiou, víziou a hodnotami.
 2. Píšeme neformálne - pokojne tykajme

  • Priateľský prístup, s rešpektom - ako by si niečo vysvetlil kamošovi, ktorého si vážiš. Neformálne, odľahčene.
 3. Cieľom článkov je aby danú tému pochopilo čo najviac ľudí - nie vyznieť čo najvtipnejšie, najsarkastickejšie či najmúdrejšie

  • Preto nestrácame na čitateľnosti textu na úkor slov, fráz či slovných hračiek, ktoré málokto pozná.
  • Nemusíme text písať úplne foolproof, no snažíme sa podať danú tému tak, aby ju pochopil aj nezainteresovaný človek. Napríklad technický žargón preložíme do bežnej reči alebo pridáme odkaz napr. na Wikipediu, kde bude vysvetlený.

Nastavenie, formátovanie, štylistika

 1. Ku každému článku nájsť aspoň jeden ilustračný obrázok, ktorý je copyright free, alebo náš

  • Napríklad z Pexels.com, unsplash.com a podobne. Ak je to potrebné, uvedieme zdroj obrázku (ako vďaku autorovi) na konci článku.
  • Pokojne nájdi aj viac, ktoré sa vložia do textu ak to pomôže dynamike článku, no ilustračný musí byť.
  • Môže byť tvorivý - aby sa hodil k téme, no nie úplne “z fachu” Príklad - mačka v článku “Nerozdávaj svoje súkromie len tak….
 2. Pozor na confirmation bias (konfirmačné skreslenie)

  • Poriadne si prever fakty, ktoré používaš - nech sú z dôveryhodných a solídnych zdrojov, najlepšie zo štúdií a peer reviewed zdrojov (ak je to možné).
  • Pri písaní o akejkoľvek téme si pozriem aj zdroje, ktoré sú proti nej - ktoré ju vyvracajú / nepotvrdzujú - a zvážim aj tie. Je ok na nich nechať odkazy aj v článku, aby sme čitateľovi podali obe strany mince a mohol/mohla si urobiť vlastný názor.
 3. Píšeme pre ľudí, no aj SEO je dôležité - články by mali obsahovať kľúčovú frázu, na ktorú cielime, v nadpise a potom jej rôzne obmeny / synonymá v texte.

  • To znamená, že je potrebné pouvažovať nad tým, čo je hlavná fráza, ktorú ľudia budú napr. na Google hľadať, ak by chceli nájsť informácie, ktoré ideme podať.
  • Samozrejme, platí aj pravidlo zdravého rozumu - ak článok zasypeš len SEO frázami a bude nečitateľný, tak bude aj prd platný - píšeme hlavne pre ľudí, s ohľadom na SEO.
 4. Využívaj sémanticky správne zvýraznenie dôležitých častí textu

  • Napríklad: tučné písmo, pridanie dôrazu pomocou italics, citácie, prelinkovanie faktov či cudzích slov pomocou odkazov, rozdelenie myšlienok pomocou nadpisov. Netreba to však preháňať, menej je viac.

Photo by Rupert Britton on Unsplash

avatar

Lukas Cech

Podnikavec, cestovateľ, stoický-skeptik a free-thinker. Na ceste k čo najväčšej osobnej slobode - času, miesta, rozhodovania, financií - a nezávislosti. Zaujímajú ma technológie a spôsoby, ktoré tento cieľ pomáhajú dosiahnuť. Energiu si dobíjam v prírode, na cestách, knihami či efektívnym altruizmom voči zvieratám.

Máme v článku chybu alebo chceš niečo doplniť? Navrhni zmeny cez GitHub. Všetky články môžes odoberať aj pomocouRSS.