Úvod do Bisq DAO

, Erik Svagrovsky

To, čo ma pri čítaní o Bisq projekte najviac zaujalo bolo jeho pripravované DAO. A práve dnes 15. apríla o 17:00 bude po troch rokoch prevádzky Bisq zmenárne a mesiacoch testovania samotného Bisq DAO spustené na "mainnete". DAO je skratka pre decentralizovanú autonómnu organizáciu. Čo to presnejšie znamená a ako to bude vyzerať pri Bisq DAO sa dozviete nižšie.

Nasledujúci text je preklad používateľkého dokumentu Introduction to the Bisq DAO.

Rovnako ako Bisq zmenáreň je decentralizovaná a odolná voči cenzúre, tak je aj jej model riadenia a Bisq DAO spoločne s BSQ tokenom sú nástroje, ktoré to umožňujú.

Zakladatelia Bisq zmenárne si uvedomili, že decentralizovaný softvér, akokoľvek technicky robustný, nie je dostatočne dobrý, ak je stále kontrolovaný jednou skupinou ľudí. Všetka technická sila softvéru by bola bezcenná, ak by celý projekt mohol zničiť útok na jedinú entitu vďaka ktorej projekt beží.

Preto je potrebné decentralizovať zdroje samotného vedenia. Tieto zdroje nemôžu byť organizované vo forme firmy, neziskovky, alebo inej tradičnej organizácie, pretože takýto subjekt by bol ľahkým terčom útokov. Čo sa s tým dá robiť? Ako môže byť nejaký projekt užitočný bez toho, aby sa stal organizáciou so zaužívaným druhom štruktúry? Ako sa stanoví stratégia? Ako sa pridelia zdroje? Ako sa môže niečo spraviť? Ako na seba zarobí a ako sa príjmy prerozdelia?

Bisq ako projekt potreboval infraštruktúru, ktorá by tieto funkcie poskytla a Bisq DAO je tým riešením.

Čo je DAO?

Bežné subjekty ako firmy a neziskové organizácie musia byť schválené štátom: sú právnickými osobami registrovanými v príslušných jurisdikciách. Bez ohľadu na ich veľkosť, poctivosť alebo ako veľmi inovatívne sú, nemôžu podnikať bez povolenia štátu. Vďaka tomuto súhlasu nadobúda subjekt práva (napr. obmedzené ručenie) a povinnosti (napr. platenie daní).

Decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) je len všeobecný pojem pre model riadenia schvaľovaný softvérom: kód definuje konvencie pre riadenie projektu nehľadiac na postoj štátu.

Hovoríme, že DAO model riadenia má byť schvaľovaný softvérom, nie nevyhnutne riadený softvérom. Napríklad Bisq DAO nie je riadený softvérom: softvér len poskytuje rámec pre ľudí zapojených do Bisq projektu ako kolektívne spravovať samotný softvér. Bisq DAO pracuje s ideou, že kód nie je zákon. Kód je písaný ľuďmi, aby poskytoval služby ďalším ľuďom, takže by sa im mal tiež zodpovedať.

DAO svet je rozmanitý. Rovnako ako spoločnosti majú rôzne podoby a veľkosti; niektoré spoločnosti okrádajú, podvádzajú alebo sú len zle riadené - no to nie je dôvod hádzať všetky spoločnosti do jedného vreca. To isté platí aj pre DAO: niektoré DAO projekty nedopadli veľmi dobre, no to neznamená, že iné musia skončiť rovnako.

Bisq DAO

Bisq DAO sa zriekol systému riadenia diktovaného pevnými pravidlami softvéru v prospech sebestačnej ekonomiky, kde riadenie je vedené softvérom, no v konečnom dôsledku určované kolektívne, subjektívnymi názormi komunity.

Dosahuje to zavedením jednotkou hodnoty, ktorá sa nazýva BSQ token a ktorá umožňuje Bisq podielnikom-prispievateľom, obchodníkom alebo komukoľvek kto vlastní BSQ, aby robil subjektívne hodnotiace úsudky. Tento token je základom všetkých akcií v DAO.

BSQ Token

BSQ token je tzv. zafarbená minca (colored coin) na Bitcoinovom blockchaine. Presnejšie BSQ token je iba pár satoshi s niektorými ďalšími vlastnosťami, ktorými ich Bisq softvér identifikuje ako BSQ. Mimo Bisq vyzerá BSQ token len ako pár satoshi. No v Bisq tieto vlastnosti znamenajú nasledovné:

  1. tieto satoshi na trhu nadobúdajú hodnotu BSQ tokenu
  2. vlastník týchto satoshi má možnosť participovať na rôznych Bisq riadiacich funkciách

Hodnota BSQ tokenu je určovaná trhom, kde podieľníci kupujú a predávajú tokeny za účelom vykonávania rôznych funkcií v DAO. Pretože BSQ tokeny sú rozlišované jedine Bisq softvérom, obchodovanie s nimi je možné len v Bisq softvéri.

BSQ token nie je spojený so žiadnym druhom ICO alebo inou iniciatívou na zvyšovanie kapitálu. Je to len nástroj na decentralizovanie riadenia už funkčnej Bisq zmenárne. Od spustenia Bisq zmenárne v apríli 2016 až k decembru 2018 Bisq umožnil bez nejakých väčších incidentov cez 19000 obchodov.

Prehľad

Grafický prehľad ako DAO funguje:

Bisq DAO diagram

Pozrime sa na niektoré z hybných síl tohto systému:

  • Prispievatelia Bisq udržiavajú vďaka hodnotne odvedenej práci
  • Obchodníci používajú Bisq k nákupu a predaju bitcoinu a iných kryptomien
  • Prispievatelia zarábajú BSQ tokeny, ak je ich požiadavka na vyrovnanie schválená hlasovaním
  • Obchodníci nakupujú BSQ tokeny, aby platili nižšie poplatky za obchodovanie
  • Podielnici hlasujú o požiadavkách na vyrovnanie
  • Prispievatelia môžu v obligácii uzamknúť nejakú sumu BSQ na zaručenie integrity vo vysoko dôveryhodných pozíciách

Teraz sa pozrime ako tieto hybné sily umožňujú Bisq DAO poskytnúť 3 kľúčové riadiace funkcie bez akejkoľvek centrálnej autority.

Získavanie a rozdeľovanie príjmov

Každý projekt potrebuje byť finančne sebestačný na financovanie prebiehajúcich projektov a ďalšieho rozvoja. Tradične manipulácia a distribúcia príjmov znamená nevyhnutnú centralizáciu-akákoľvek adresa príjemcu alebo účet sú vlastnené jednou osobou alebo malou skupinou ľudí; rozhodnutie komu aká časť odmeny pripadne teda závisí na jednotlivcovi alebo malej skupine.

Prispievatelia produkujú, vznik BSQ

V Bisq DAO sú poplatky za obchodovanie rozdeľované medzi prispievateľov, no bez centrálnej autority, ktorá by to zabezpečovala. Funguje to nasledovane: po tom čo Bisq prispievateľ vykoná nejakú prácu, vyplní v DAO požiadavku na vyrovnanie s popisom vykonanej práce a sumou BSQ, ktorú za to chce. Následne podielnici (ostatní prispievatelia, obchodníci a ktokoľvek ďalší vlastniaci BSQ) hlasujú za alebo proti vyhoveniu požiadavky. Ak je požiadavka schválená, prispievateľovi je vydané nové BSQ v množstve, ktoré požadoval a celkové množstvo BSQ v obehu sa zvýši.

Odkiaľ nové BSQ vlastne sú?

Spomeňte si, že BSQ token je len zafarbený (colored) bitcoin. Keď prispievateľ v DAO vytvára požiadavku na vyrovnanie, musí zahrnúť malé množstvo bitcoinu, ktoré bude "zafarbené" ako BSQ (špecifikácia požaduje 100 satoshi). Ak napríklad prispievateľ požaduje 1000 BSQ, musí v požiadavke zahrnúť 100 * 1000 = 100 000 satoshi, čo má momentálne hodnotu okolo 4,5 EUR.

Ak je požiadavka schválená, zahrnuté satoshi sú "zafarbené" a v Bisq rozpoznané ako 1000 BSQ tokenov. Predpokladajme, že 1 BSQ má hodnotu 1 EUR (presná hodnota sa bude meniť), prispievateľ je odmenený BSQ tokenmi v hodnote 1000 EUR pri zanedbateľnej vstupnej cene 4,5 EUR.

Obchodníci spotrebúvajú, pálenie BSQ

Obchodníci hľadajúc najnižšie poplatky za obchodovanie môžu tieto BSQ tokeny kupovať priamo od prispievateľov. Výmenou BSQ tokenov za BTC je prispievateľ odmenený za svoju prácu a prevod hodnoty od producenta ku konzumentovi je kompletný! Po zaplatení poplatkov za obchodovanie BSQ tokenom sú tieto tokeny "spálené" alebo "odfarbené" a celkové množstvo BSQ sa zníži. Tento proces vytvárania a ničenia BSQ tokenov umožňuje určitý druh menovej politiky kontrolovanej Bisq podielníkmi a obchodníkmi.

Týmto spôsobom nie je potrebné, aby centrálny subjekt zbieral a rozdeľoval príjmy: BSQ token umožňuje prevod hodnoty od producentov ku konzumentom bez toho, aby jeden subjekt kontroloval akýkoľvek aspekt riadenia a rozdeľovania.

Bisq DAO nutne nevyžaduje od obchodníkov, aby používali BSQ na platenie obchodných poplatkov. Môžu ich platiť priamo v BTC, no sadzba je vyššia ako keby za BTC nakúpili BSQ a poplatok zaplatili v BSQ.

Poznámka o príjmoch v BTC

V súčasnoti Bisq vyberá obchodné poplatky iba v BTC a tieto poplatky putujú len k arbitrom. Nie je tu mechanizmus na ich distribúciu k ostatným prispievateľom. DAO rieši problém distribúcie zavedením BSQ cez proces opísaný vyššie. No keďže obchodníci budú mať stále možnosť platiť v BTC, vynára sa otázka, kam v takom prípade BTC poplatky poputujú?

Po určitú dobu budú stále chodiť arbitrom. No krátko po spustení DAO na "mainnete" Bisq implementuje nový obchodný protokol, ktorý odstráni arbitrov a BTC poplatky budú zaslané na "darovaciu" adresu určenú hlasovaním v DAO. Tieto BTC môžu byť použité na nákup BSQ na trhu, čo má plniť účel rozdelenia poplatkov podielníkom a obsiahnuté BSQ budú "spálené".

Stanovenie stratégie

Ďalším bodom centralizácie v tradičnej organizácii je stanovenie stratégie. Ako sa môže určiť stratégia projektu bez určenej formy vedenia: riadiacích pracovníkov, manažérov alebo vodcu, ktorí by stanovili smer a prideľovali zdroje?

Bisq DAO narúša túto tradíciu kolektívnym rozhodovaním o stratégii a ostatných záležitostiach cez vážené hlasovanie založené na BSQ podiele.

Funguje to nasledovne: akýkoľvek podielnik môže prísť v DAO s návrhom. Môže to byť čokoľvek: zmena parametrov v obchodovaní, nová zaistená funkcia alebo niečo všeobecnejšie ako úprava celkovej stratégie projektu. Podielnici o návrhoch hlasujú, pričom váha ich hlasu je založená na BSQ podiele cez kombináciu dvoch parametrov:

  1. suma BSQ viazaná na konkrétne hlasovanie
  2. suma zarobených BSQ prispievaním na projekt

Zohľadnenie oboch parametrov dokáže do istej miery odradiť, aby subjekty, ktoré majú hlboko do vrecka, nezískali náhle kontrolu nad projektom a zaručiť podielnikom, ktorí dlhodobo na projekt prispievajú, si svoj vplyv udržali. To prináša prísnu meritokraciu, v ktorej sa ľudia musia nejako zapojiť do Bisq projektu, aby sa mohli podieľať na riadení a čím je ich podiel väčší, tým silnejší je ich hlas.

Touto cestou nie je dôvod, aby smerovanie bolo závislé na jednom vedúcom tíme: komunita sa sama kolektívne spravuje.

Zabezpečenie čestnosti vo vysoko dôveryhodných pozíciách

Napriek tomu, že Bisq sa snaží vzdorovať koncentrácii riadenia ako sa len dá, v niektorých prípadoch sa tomu vyhnúť nedá. Meno vlastníka domény, administrátori sociálnych sietí, mediátori, operátori nodov: to sú všetko pozície, ktoré musia existovať, ale nevyhnutne si ponechávajú výraznú kontrolu a vyžadujú vysoký stupeň dôvery.

Súčasťou benefitov centralizovaného tímu, ako je to pri väčšine firiem, sú dôkladne preverení pracovníci závislí na výplate, takže riziko dôvery ľuďom s významnou zodpovednosťou je nižšie: môžu stratiť veľa, ak spoločnosť zistí, že narušili ich morálne zásady a zapojili sa do nekalých činností.

Táto dynamika môže byť aspoň sčasti reprodukovaná v projekte bez centrálne autority cez bonding (obligácie). Koncept je pomerne jednoduchý: donútiť ísť s kožou na trh (skin in the game). To vyžaduje, aby osoba zaujímajúca sa o funkciu s vysokou mierou dôvery vytvorila obligáciu, ktorá je dostatočne vysoká na odradenie od niečoho nekalého.

Čo v prípade, že daný človek vykoná niečo škodlivé? Kto rozhodne v projekte bez centrálnej autority kedy bola hranica prekročená a aký by mal byť ich osud?

Podobne ako pri stratégii a odmeňovaní komunita rozhoduje hlasovaním. Ktokoľvek s podozrením niečoho nekalého môže prísť s novou požiadavkou na zabavenie bondu a podielnici o tom rozhodnú v hlasovaní.

Zabavenie obligácie je tvrdý postih, ktorý by nemal byť braný na ľahkú váhu. Preto je požiadavka na zabavenie v Bisq DAO mimoriadne náročná na schválenie: vyžaduje kvórum najmenej 200 000 BSQ a 85% hlasov za danú požiadavku (namiesto typických >50%).

Touto cestou je riziko zneužitia vysoko dôveryhodnej funkcie minimalizované a komunita má spoľahlivý mechanizmus na zvládnutie takejto situácie a potrestanie vinníka.

avatar

Erik Svagrovsky

Máme v článku chybu alebo chceš niečo doplniť? Navrhni zmeny cez GitHub. Všetky články môžes odoberať aj pomocouRSS.